PijlNaar de thumbnails

Winaam, Wijnaldum rond 1938

Vanaf Berltsum liep een grote slenk, de Ried, richting het westen. Aan de zuidkant van de Riedslenk is een kwelderwal ontstaan. De wal bestaat uit twee delen, op het oostelijke deel liggen vanaf Berltsum naar het westen: Klooster Anjum, Rie, Boer, Doanjum. Ten noorden van de stad Frentsjer is een onderbreking. Op het westelijke deel liggen Foarryp en Winaam. De foto van Winaam is gemaakt in 1938. Het weiland waar de koeien staan is tegenwoordig bebouwd.

Keywords: Fryslân, Westergo, Terpdorp, Ried, Winaam, Wijnaldum, Kerktoren, Koeien, Historisch, Oude
Foto: H. van Kampen sr. (1891-1981), scan van het originele negatief.

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen