PijlNaar de thumbnails

Winaam, Wijnaldum rond 1938

De eerste terpdorpen zijn rond 600 v.Chr. ontstaan in het gebied dat globaal ten zuiden van de lijn Harns-Frentsjer-Ljouwert ligt. Het noordelijke deel van Westergo was nog niet voldoende opgeslibd. Het opslibben in het noorden gebeurde in stappen. Aan de kust ontstond een kwelderwal, daarna ontstond noordelijk daarvan weer een nieuwe. Er tussen lagen slenken. Zo ontstond er een landschap van meerdere kwelderwallen langs de kust, de noordelijke zijn het jongst. De kwelderwallen waren een goede plaats om te wonen, Winaam ligt in een reeks van terpen op zo'n wal.

Keywords: Fryslân, Westergo, Terpdorp, Winaam, Wijnaldum, Kerktoren, Koeien, Historisch, Oude
Foto: H. van Kampen sr. (1891-1981), scan van het originele negatief.

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen