Doorgebroken zandpad

Het traject van de verharde Nije Heawei is gedeeltelijk vervangen door een zandpad. Waar de weg door een slenk en bloemrijke hooilanden liep is een zuidelijke lopende omleiding gemaakt die iets verderop weer op een van de oudere zijpaden uitkomt. De nieuwe lus loopt over de hogere zandkoppen in het landschap. Dat de waterstromen vanuit het zuiden richting de slenk na deze ingreep weer goed op gang kwamen laat deze foto zien. Op het punt waar het zandpad naar het zuiden afbuigt verzamelde zich water dat nog in het zelfde jaar de weg had doorbroken. Er zijn nog buizen onder de weg doorgelegd maar kennelijk werken die niet goed. Ter plaatse zit er nog steeds een lage plek in de weg waar water overheen blijft stromen.

Achter het zandpad zie je de voormalige graslanden van de boerderij die zijn omgezet in bloemrijke hooilanden. In januari 2017, toen deze foto is gemaakt, zag je er nog niet zo veel van. Maar het veld ontwikkelt zich prachtig. De slenk van het Wijnjeterperschap loopt door dit veld. Hij komt vanachter, door de opening in de bomenrij en loopt naar rechts.


Keywords: Herinrichting, Nije Heawei, Zandpad, Stromend, Water, Doorgebroken, Kwel

Doorgebroken zandpad na herinrichting

Fryslansite ©Hendrik van Kampen