Valhout in een stukje Bos van het Wijnjeterper Schar

Valhout in het Bos

In het Wijnjeterperschar zijn stukken bos gekapt ten gunste van heide en graslanden. Op deze foto het beeld van een van de wat grotere stukjes bos die zijn overgebleven. Na een storm is valhout blijven liggen. Het lijkt mij een bewuste keuze om het bos natuurlijker te maken. Over het beheer van het bos kan ik niets in het Natura 2000 beheerplan vinden.

Keywords: Bos, Stormschade, Valhout, Natuurbeheer, Biodiversiteit

Fryslansite ©Hendrik van Kampen