Centrale Slenk in het Wijnjeterper Schar

Slenk in het Wijnjeterper Schar

De Nije Heawei die dwars door het gebied liep moest worden verwijderd om de kwelwaterstromen te herstellen. De weg liep gedeeltelijk door een lage slenk, greppels langs weerszijden van de weg voerden kwelwater versneld af. Nadat de weg verwijderd was, is de slenk hersteld en aangepast voor het opvangen van het kwelwater. Grondwaterstromen vanuit de hogere delen van het gebied lopen nu ongehinderd richting de slenk waar het in de winter blijft staan. Een teveel aan water kan in het oosten afvloeien naar een sloot die uitkomt in de Boorne. Het huisje achter de bomen staat op de huisplaats van de boerderij die is afgebroken. Het is één van twee kleine kapschuren die zijn geplaatst om Kerkuilen en Zwaluwen een alteratief voor de afgebroken boerderij te bieden.

Keywords: Slenk, Natura 2000, Herstel, Kwelwaterstromen, Hooilanden, Kapschuur, Onderdak, Kerkuil, Boerenzwaluw, Huisplaats

Fryslansite ©Hendrik van Kampen