ReliŽf in een Hooiland van het Wijnjeterperschar

ReliŽf in een Hooiland

Een stukje waar het effect van hoogteverschillen op de vegetatie goed zichtbaar is. Op het hoge deel met de rode tinten van Veldzuring is ook een ander maaibeheer van toepassing. Dat deel wordt in juni, aan het eind van het voojaar gemaaid. Zo ontstaat een kruiden- en faunarijk grasland. In de slenk zien we een soort verlandigsbegroeiing met Gele Lis, Moeraskartelblad, Holpijp en Veenpluis. Rechts is het weer droger en staan o.a Brede Orchissen. Ook dit veldje is nieuwe natuur, het is volop in ontwikkeling en nog niet helemaal duidelijk waar het uit gaat komen. Het reliŽf in het Wijnjeterperschar is de belangrijkste motor achter de biodiversiteit. Verschillen in dikte van keileem, zandpakket en slenken zorgen voor gradiŽnten in waterkwaliteit en variatie in de begroeiing.

Keywords: Natuurontwikkeling, Agrarisch, Grasland, ReliŽf, Hoogteverschillen, Kwel, Maaibeheer, Vegetatie, Biodiversiteit

Fryslansite ©Hendrik van Kampen