Ree in het landschap van de voormalige Nije Heawei

Traject van de Nije Heawei

Het Ree staat op een markante plek in het landschap. In de 19e eeuw maakte het Wijnjeterperschar deel uit van een uitgestrekt klassiek heidelandschap met hooilanden langs de beek. Stukje bij beetje werd de hei omgezet in grasland. Over de hei liep een oude hooiweg die tegenwoordig de zuidgrens van het Natura 2000-gebied vormt. Ten zuiden van de hooiweg was halverwege de jaren 50 de complete heide ontgonnen voor de landbouw. Nog aan het eind van de jaren 60 is centraal in het restant in het noorden een boerderij gebouwd met een toegangsweg dwars door de historische verkaveling, de Nije Heawei. Het Wijnjeterperschar was op het dieptepunt niet meer dan een mozaļek van losse stukjes natuur met agrarische graslanden en houtwallen. Bij de herinrichting is de Nije Heawei weggehaald. Op de foto zie je het voormalige traject van de weg. Hij liep door de boog van bomen waar het Ree voor staat, de boerderij bevond zich rechts achter de bomen.

Nadat het Wijnjeterperschar was aangewezen als Natura 2000-gebied is het opnieuw ingericht. Voor de verbreding van de N381, Drachten-Oosterwolde, die dwars door het gebied loopt, moesten maatregelen voor de compenstie van het verlies aan oppervlakte natuur worden uitgevoerd. De centraal liggende boerderij is afgebroken, de Nije Heawei verwijderd, sloten zijn gedempt, het agrarisch grasland is geplagd, oorspronkelijke hoogteverschillen hersteld waarbij de restanten van een slenk zijn aangepast om natuurlijke stroming van kwel door het gebied mogelijk te maken. Weidegronden langs de N381 zijn omgezet in bloerijke graslanden. In 2016 waren alle werkzaamheden afgerond. In de laatste jaren hebben de graslanden van het gebied zich mooi ontwikkeld. De hoge stikstofdepositie vanuit de omgeving vormt nog wel een probleem voor de zeldzame schraallanden.

Keywords: Wijnjeterperschar, Ree, Nije Heawei, Bloemrijk, Grasland, Natuurontwikkeling, Herinrichting, Avond, Zonlicht, Voorjaar

Fryslansite ©Hendrik van Kampen