Overzicht van het Wijnjeterper Schar in de vroege ochtend

Wijnjeterper Schar

Het uitzicht vanaf een vennetje in het hoge zuidelijke gedeelte van het Wijnjeterperschar. De foto is gemaakt bij het prikkeldraad langs de Oude Hooiweg die de zuidgrens van het Natura 2000-gebied vormt. We kijken naar het noordoosten, richting de beek in het lage deel van het gebied. Bij rustige en vochtige weersomstandigheden blijft nevel in de lage delen van een gebied hangen. Koude lucht is zwaarder is dan warme lucht en zakt door de zwaartekracht naar beneden tot het ergens tegen een bosrand aanloopt.

Keywords: Boorne, Alddjip, Beekdal, Flank, Hoogteverschil, Nevel, Laagte, Ven, Reflectie, Ochtend, Zonsopkomst

Fryslansite ©Hendrik van Kampen