Oude meander in het Beekdal van de Boorne

Oude meander in het Beekdal

De foto is gemaakt in het noorden van het gebied, tegen de Boorne aan, kijkrichting west. De gekanaliseerde beek is de noordgrens van het Natura 2000-gebied en ligt ongeveer vijf meter lager dan het hoogste punt in het zuiden. Centraal door de foto loopt de oude meanderende bedding die is dichtgegroeid. Het grootste deel van het Wijnjeterperschar heeft een zandige bodem met daaronder een laag keileem. Waar de oorspronkelijke beek loopt is na de ijstijd het keileem door de beek weggeslepen en heeft zich een laag veen op zand ontwikkeld. De grens tussen zand en veen ligt bij de boompjes links. Kwelwaterstromen in het gebied verplaatsen zich van hoog naar laag over de keileemlaag onder het zand.

Keywords: Boorne, Alddjip, Koningsdiep, Beek, Gekanaliseerd, Oude, Meander, Verlanden, Winter, Rijp, Ochtend

Fryslansite ©Hendrik van Kampen