Blauwgrasland in het Wijnjeterperschar

Blauwgrasland

Op de foto een van de oudere Blauwgraslandjes (H6410) van het Wijnjeterperschar. Bij het habitattype hoort een aantal typische soorten. Van die soorten komen de volgende in het Wijnjeterperschar voor: Blauwe knoop, Blauwe zegge, Blonde zegge, Kleine valeriaan, Knotszegge, Spaanse ruiter en Vlozegge. Daarvan is de Spaanse ruiter goed op deze foto te herkennen aan al die paarse stipjes en grijze steeltjes in de achtergrond. Verder zien we op de foto ook nog: Kale jonker, Brede orchis, Pinksterbloem, Scherpe boterbloem, Biezenknoppen en Pijpenstrootje. In het graslandje komt kwel vanuit de hogere delen van het Wijnjeterperschar aan de oppervlakte.

Keywords: Wijnjeterperschar, Natura 2000, Blauwgrasland, Habitattype, H6410, Kensoorten

Fryslansite ©Hendrik van Kampen