Begrazing met Drents Heideschaap

Begrazing met Drents Heideschaap

Delen met heide worden begraasd met Schapen om vergrassing en dichtgroeien met boompjes tegen te gaan. Rond de begraasde terreinen staan rasters die voorkomen dat de dieren de gedeelten met bloemrijke hooilanden afgrazen.

Keywords: Wijnjeterperschar, Begrazing, Drents, Heideschaap, Heide, Vergrassing, Pijpenstrootje, Stikstof, Winter, Rijp

Fryslansite ©Hendrik van Kampen