PijlNaar de thumbnails

Dorpen zijn verplaatst in de richting van de Strokenverkaveling

Verplaatste bewoning

Door bodemdaling kregen de ontginners van het hoogveen te maken met wateroverlast. Daardoor werd het noodzakelijk hele dorpen, inclusief kerk, te verplaatsen naar hoger terrein. De eigenaren van de grond verplaatsten zich binnen het eigen kavel. Daarbij bleven begraafplaatsen op de oude woonplaats achter. De foto is genomen vanaf een voormalige begraafplaats, er is niet meer van te zien dan deze knik in de bosrand. Als je de lijn van de sloot naar de horizon volgt, zie je tussen de bomen nog net de torenspits van Wijnjeterp, het nieuwe dorp.

Keywords: Verschuivende, Bewoning, Oud, Kerkhof, Begraafplaats, Verplaatst, Kavel, Kerk, Kerktoren, Verlengde, Wijnjeterp, Weinterp, Wijnjeterperschar, Boornedal

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen