PijlNaar de thumbnails

Dorpen zijn verplaatst in de richting van de Strokenverkaveling

Verplaatste bewoning

De ontginners van de beekoevers kregen te maken met verschraling en wateroverlast. Daardoor werd het noodzakelijk hele dorpen, inclusief kerk, te verplaatsen naar een nieuwe plek, verder van de beekoever. De eigenaren van de grond verplaatsten zich binnen het eigen kavel. Daarbij bleven begraafplaatsen op de oude woonplaats achter. De foto is genomen vanaf een voormalige begraafplaats, deze knik met braamstruiken in de bosrand is het enige dat je nog ziet. Als je de lijn van de sloot naar de horizon volgt, zie je tussen de bomen nog net de torenspits van Wijnjeterp, het verplaatste dorp.

Keywords: Verschuivende, Bewoning, Oud, Kerkhof, Begraafplaats, Verplaatst, Kavel, Kerk, Kerktoren, Verlengde, Wijnjeterp, Weinterp, Wijnjeterperschar, Boornedal

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen