Dorpen zijn verplaatst in de richting van de Strokenverkaveling

Verplaatste bewoning

De ontginners van de beekoevers kregen te maken met verschraling en wateroverlast. Daardoor werd het noodzakelijk hele dorpen, inclusief kerk, te verplaatsen naar een plek verder van de beekoever. De eigenaren van de grond verplaatsten zich binnen het eigen kavel. Daarbij bleven begraafplaatsen op de oude woonplaats achter. De foto is genomen vanaf een voormalige begraafplaats bij het Wijnjeterperschar, de braamstruiken die in een knik aan de bosrand liggen, is het enige dat je er nog van ziet. Als je de lijn van de sloot naar de horizon volgt, zie je tussen de bomen net de torenspits van Wijnjeterp, het dorp dat oorspronkelijk bij de begraafplaats lag.

Keywords: Verschuivende, Bewoning, Oud, Kerkhof, Begraafplaats, Verplaatst, Kavel, Kerk, Kerktoren, Verlengde, Wijnjeterp, Weinterp, Wijnjeterperschar, Boornedal

Fryslansite ©Hendrik van Kampen