De kerk van Wijnjeterp tegen een dreigende wolkenlucht

Kerk van Wijnjeterp

De kerk van Wijnjeterp tegen een woeste wolkenlucht. Het dorp is ontstaan in de 13e eeuw, door ontginningen vanuit het riviertje de Boorne. Na enkele verplaatsingen van de boerderijen, is er 1 tot 2 Km vanaf de beekoever een wegdorp met lintbebouwing ontstaan. Het eenvoudige type kerk vind je veel in de zand- en veengebieden van Fryslân. Wijnjeterp (Weinterp) bestaat tegenwoordig niet meer, het dorp is in 1974 samengegaan met Duurswoude onder de naam: Wijnewoude (Wynjewâld).

Keywords: Kerk, Weinterp, Wijnjetwerp, Wijnjewoude, 1778, Wolkenlucht, Tegenlicht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen