Akkerlandschap bij Wierum

Akkerlandschap bij Wierum

Slingerende structuren in een akkerlandschap bij Wierum herinneren aan de kwelder die hier van oorsprong lag. We zien de Koaterhústerwei vanaf de zeedijk tussen 't Skoar en Wierum. In de achtergrond is nog de kerktoren van Easternijtsjerk te zien.

Keywords: Fryslân, Oostergo, Zeeklei, Akkerbouw, Koaterhústerwei, Zeedijk, Hoog, Kwelder, Meander, Kerktoren, Oosternijkerk

Fryslansite ©Hendrik van Kampen