Wier

Wier

Het volgende dorp aan de noordwestkust van de voormalige Middelzee is Wier. Het terpdorp is ontstaan als nederzetting van boeren en vissers op de oeverwal. Het dorp heeft in de geschiedenis geen grote groei doorgemaakt en ligt tussen Berltsum en Minnertsgea in.

Keywords: Wier, Tsjalling Bakkerstrjitte, Vissers, Kust, Terpdorp, Westergo, Bouwhoek, Kwelderwal, Middelzee

Fryslansite ©Hendrik van Kampen