Sint-Martinuskerk Westergeast

Sint-Martinuskerk Westergeast

De vroeg 13e eeuwse romaanse kerk van Westergeest staat op het hoogste punt van de natuurlijke zandkop waarop het dorp ligt. In het gewelf van de halfronde apsis zijn in 1895 restanten van 13e eeuwse fresco's ontdekt. Na de ontdekking zijn ze onderzocht en weer wit gekalkt. Tijdens de restauratie van 1955-1957 zijn de fresco's zichtbaar gemaakt. Bij restauraties in 1993 en 2003 zijn ingrepen gedaan om ze beter te conserveren.

Keywords: Westergeest, Sint-Martinuskerk, Kerk, Romaans, Apsis, Fresco's, 1200, Lijkenhuisje

Fryslansite ©Hendrik van Kampen