Westergeast, Ikker it Heechlân

Westergeast, Ikker 'it Heechlân'

Bij de vorige foto hebben we kennis gemaakt met de Ikkers (essen) van Westergeast. Op deze foto kijken we vanaf het kerkhof naar het zuiden over de Ikker 'it Heechlân', die naast de kerk ligt. De ikker ligt rond de 2,5 meter boven NAP en heeft van alle ikkers het dikste cultuurdek. Op het perceel werd in 1832 meer belasting geheven dan op de andere Ikkers. Op deze plaats lag waarschijnlijk het meest vruchtbare bouwland. In de zuidoosthoek van het terrein staat de monumentale Kop-rompboerderij 'Op'e Hichte', gebouwd in 1886.

Keywords: Westergeest, Esdorp, Ikker, Essen, Heechlân, Hoog, Zandkop, Kop-rompboerderij, Rijksmonument ID: 23766

Bronnen: OPEN AKKERCOMPLEXEN IN FRIESLAND met een detailstudie van de ikkers van Westergeest, Jeroen Wiersma / KadastraleKaart.com / monumenten.nl / AHN4 (Digital Terrain Model)

Fryslansite ©Hendrik van Kampen