De Ikkers van Westergeast

De Ikkers van Westergeast

Westergeast is een bijzonder dorp, het ligt niet op een terp maar op een natuurlijke zandkop die boven het zeekleilandschap uitsteekt. De Kerk ligt op het hoogste punt, het dorp heeft kenmerken van een Esdorp, op de flanken van de zandkop liggen de Essen, plaatselijk 'Ikkers' genoemd. Tegenwoordig zijn het graslanden maar onderzoek van de bodem heeft uitgewezen dat ze lange tijd als bouwland zijn gebruikt. De Ikkers zijn verkaveld in lange smalle stroken die allemaal verschillende eigenaren hebben. Op de Kadasterkaart van Nederland zijn de verschillende smalle percelen nog goed te zien. De twee percelen tussen het prikkeldraad zijn: Perceel: WTG01-B-2120 en perceel WTG01-B-2121, ze maken deel uit van een groter veld met de naam Dwarsikkers.

Keywords: Westergeest, Esdorp, Essen, Ikkers, Bouwland, Akkerbouw, Enkeerdgrond, Verkaveling, Zichtbaar, Schaduw, Greppel, Perceel, Zand, Knotwilg, Geit

Fryslansite ©Hendrik van Kampen