Wargaastervaart, Wergea

Wergea (Warga)

Het dorp ligt ten zuiden van Ljouwert en is ontstaan als terpdorp op enige afstand van de kust van de Middelzee. Hier lag een veengebied dat later is bedekt met een laag klei, (klei op veen). Langs het dorp moet een riviertje hebben gelopen, het Ald Djip. Het riviertje stroomde vanaf de zandgrond van de W‚lden naar de Middelzee. Rond Wergea lag aantal meertjes die zijn ingepolderd, het Wargastermeer (1633), het Jorna Huystermeer (voor 1718) en het Hempensermeer (1784). Vanaf de 16e eeuw heeft het dorp zich ontwikkeld als vaartdorp langs de Warggaastervaart. Door de aanleg van de doorgaande weg van Ljouwert naar Warten is de herkenbaarheid van de oude terp geheel verdwenen. Het gebied rond de Warggaastervaart is aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Keywords: Wergea, Warga, Vaartdorp, Wargaastervaart, Beschermd, Dorpsgezicht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen