PijlNaar de thumbnails

Wargaastervaart, Wergea

Wergea (Warga)

Het dorp is ontstaan als terpdorp in de kweldervlakte achter de grote kwelderwal, zuidelijk van Ljouwert. Hier lag een veengebied dat later is bedekt met een laag klei, (klei op veen). In het gebied lag aan aantal meren ingepolderd zijn. Vanaf de 16e eeuw heeft het dorp zich ontwikkeld als vaartdorp langs de Warggaastervaart. Door de aanleg van de doorgaande weg van Ljouwert naar Warten is de herkenbaarheid van de oude terp geheel verdwenen. Het gebied rond de Warggaastervaart is aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Keywords: Wergea, Warga, Vaartdorp, Wargaastervaart, Beschermd, Dorpsgezicht

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen