Weidum

Weidum

Weidum is een terpdorp op de oeverwal van de voormalige Middelzee. Na de aanleg van dijken in de 11e eeuw, zijn de boerderijen van de terp naar het open veld verplaatst. De doorgaande weg langs het dorp ligt op de voormalige zeedijk. Het dijklichaam is nog goed te herkennen. De kerk is uit de 12e eeuw en is een van de oudste uit baksteen opgetrokken kerken van Fryslân. Het dorp is gegroeid in twee oostwest gelegen rijen huizen. In de open ruimte daartussen liggen geen boerderijen. Het is onduidelijk waarom daar geen bebouwing is ontstaan. Het centrale veld is tegenwoordig een soort gemeenschappelijke ruimte van het dorp geworden, hier ligt ook het kaatsveld. Op de foto kijken we vanachter de kerk naar de noordelijke huizenrij.

Keywords: Weidum, Oeverwal, Middelzee, Hegedyk

Fryslansite ©Hendrik van Kampen