Waterveenmos, Sphagnum cuspidatum - droge vorm

Waterveenmos, Sphagnum cuspidatum - droge vorm

De droge vorm van Waterveenmos vind je veel aan de rand van zure voedselarme vennen. Van de soorten die daar voorkomen staat Waterveenos het dichtst tegen het water. Ook treffen we de droge vorm aan op matten van drijvend Waterveenmos in putten in vergraven hoogveen. Het groeit daar samen met Fraai Veenmos die in de successie geleidelijk het stokje van Waterveenmos overneemt.

Keywords: Veenmos, Droge, Vorm, Oever, Vennen, Hoogveen, Slenk

Fryslansite ©Hendrik van Kampen