PijlNaar de thumbnails

Warten,

Warten 1939

Warten (Wartena) lag aan de economisch belangrijk vaarwater dat Ljouwert (Leeuwarden) met het achterland verbond. In het dorp was daarom veel bedrijvigheid met een scheerpswerf en zuivelfabriek.

Keywords: Warten, Wartena, 1939, Alde Feanen, Wartenster Wiid, Rochsleat, Fryslân, Historisch, Oude
Foto: H. van Kampen sr. (1891-1981), scan van het originele negatief.

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen