Historische

Warten

Warten (Wartena) lag aan de economisch belangrijk vaarwater dat Ljouwert (Leeuwarden) met het achterland verbond. In het dorp was daarom veel bedrijvigheid met een scheerpswerf en zuivelfabriek.

Keywords: Warten, Wartena, Alde Feanen, Wartenster Wiid, Rochsleat, Fryslân, Historisch, Oude
Foto: H. van Kampen sr. (1891-1981), scan van het originele negatief.

Fryslansite ©Hendrik van Kampen