Waag aan de Merk in Workum

Oude Waag van Warkum

Een van de stadsrechten die Warkum in 1399 kreeg was het marktrecht. Ten noorden van de kerk ontstond een maktplein met waag en stadhuis. De waag op de foto is van 1650, het is een vervanger van een oudere in verval geraakte waag. Als handelsplaats en zeehaven kon Warkum niet op tegen de concurrentie van andere steden aan de Zuiderzee. De stad ging zich met succes toeleggen op de scheepsbouw. Het gebouw heeft de functie van waag verloren. Het gebouw is in 2007 gerestaureerd doet tegenwoording dienst als VVV-kantoor en Museum Warkums Erfskip.

Keywords: Workum, Centrum, Merk, Marktplein, Stadhuis, Waag, Handel, Meten, Wegen, Museum

Fryslansite ©Hendrik van Kampen