Noard, het noordelijke deel van de hoofdstraat van Workum

Noard, Warkum

Warkum is ontstaan vanuit enkele terpdorpen die aan een uitloper van de Marneslenk ten oosten van de huidige stad lagen. In het westen, op de plaats van het IJsselmeer lag nog tot ver in het jaar 800 veen. Een stelsel van opvaarten en afwateringssloten in het veengebied vormt de basis voor de ontwikkeling van de stad. Na de aanleg van dijken verplaatst het zwaartepunt van de bewoning zich naar de Wijmerts, de noord-zuid lopende verbindingsvaart tussen de opvaarten en het vaarwater naar de Zuiderzee. De Wijmerts is in 1785 gedempt en vormt tegenwoordig de hoofdstraat van de stad (foto). Ook het merendeel van de opvaarten is verdwenen. Het haakse patroon ervan is echter in het huidige stratenplan van Warkum nog goed herkenbaar.

Keywords: Workum, Wijmerts, Kanaal, Afwateringssloot, Lintbebouwing, Gedempt, 1785, Hoofdstraat, Noard

Fryslansite ©Hendrik van Kampen