Workum, ruimte tussen de Sint-Gertrudiskerk en kerktoren

Sint-Gertrudiskerk

De Grote Kerk of St Gertrudiskerk met een toren die vrij staat van het schip. Met de bouw van de eerste delen van de kwerk werd begonnen aan het eind van de 15e eeuw. Al begin 16e eeuw ging men verbouwen. Na 1523 begon men met de bouw van de toren. Tijdens de 16e eeuw had Warkum veel last van de gevechten tussen de Schieringers en de Vetkopers wat de bouw vertraagde. In 1560 besloot men de kerk niet af te bouwen. Pas bij de restauratie in 1939-1951 werd de tijdelijke houten afsluiting van de westmuur vervangen door een permanente afsluiting. Ook de toren werd niet voltooid. In 1613 werd de stompe toren voorzien van een uivormige koepel. Aan de zijkant van de toren bevindt zich een leugenbank.

Keywords: Friesland, Fryslân, 11 Steden, Elf Steden, Warkum, Workum, Kerk, Grote, St Gertrudiskerk, Toren, Plein, Los, Ruimte, Pomp, Strijklicht, Leugenbank

Fryslansite ©Hendrik van Kampen