Workum, Droege Dolte

Droege Dolte

Warkum weet in de middeleeuwen dankzij de vaarverbinding met de Zuiderzee te profiteren van de handel. In 1399 krijgt de stad van Albrecht van Beieren het marktrecht en poortrecht. Tot de aanleg van vestingwerken komt het niet maar aan weerszijden van de langwerpige stad worden twee grachten gegraven: aan de oostkant de Diepe Dolte en in het westen de Droege Dolte. Door stadsuitbreiding in de 20e eeuw is de Diepe Dolte binnen de bebouwde kom komen te liggen. In het westen, is het beeld bij de Droege Dolte nog vergelijkbaar met de situatie zoals die in de 16e eeuw was. Als je vanuit de hoofdstraat naar de buitenrand gaat, kom je de bij de wat rafelige rand van de stad en sta je plotseling oog in oog met het open Friese landschap.

Keywords: Warkum, Workum, Droge Dolte, Stadrechten, Stadsgracht, Verdediging, Grens, Tillefokke, Stad, Platteland, Open

Fryslansite ©Hendrik van Kampen