Warkum - Workum, Blazerhaven

Warkum, Blazerhaven

De Bazerhaven is in 2008 gegraven om samen met scheepswerf de Hoop een historisch maritiem complex te vormen rond de oude Zuiderzeesluis. De Blazerhaven fungeert hierbij als museumhaven voor oude schepen.

Keywords: Warkum, Workum, Blazerhaven, Restauratie, Oude, Schepen, Hout, Timmerwerk, Museumhaven

Fryslansite ©Hendrik van Kampen