Warfstermolen

Warfstermolen

Warfstermolen is een streekdorp dat langs de zeedijk van 1420 ligt. De dijk liep verder naar het zuidoosten waar hij bij de Lauwers uitkwam. Op de plaats waar de spuisluis in de dijk lag, is het dorp Pieterzijl(Gr) ontstaan. Warfstermolen is pas ontstaan nadat in 1529 een nieuwe dijk noordelijker was aangelegd. Het dorp ligt binnendijks en de huizen kijken uit over wat destijds de nieuwe polder was. Deze lineaire opbouw is ook in het huidige dorp nog heel goed te zien. De molen waaraan het dorp zijn naam heeft te danken is aan het begin van de 18e eeuw afgebroken.

Keywords: Warfstermûne, Warfstermeul, Dijkdorp, Streekdorp, Lintbebouwing, Historische, Zeedijk, Lauwerszee, Ooster-Nieuw-Kruisland

Fryslansite ©Hendrik van Kampen