Zaalkerk met Klokkenstoel in Wapserveen

Wapserveen

Zaalkerk met Klokkenstoel. De laagveen ontginningen rond Wapserveen zijn van rond 1350. Oorspronkelijk lag hier een slagenlandschap met strokenverkaveling. Door ruilverkaveling is dit verdwenen.

Keywords: Wapserveen, Rode, Heg, Beuken, Zaalkerk, Klokkenstoel

Fryslansite ©Hendrik van Kampen