W‚nswert, Wanswerd

W‚nswert, Wanswerd

Het terpdorp Wanswerd met daarvoor de Molen de Victor met Bakhuisje.

Keywords: W‚nswert, Wanswerd, Kerk, Terp, Molen, Wit, Bakhuisje, Boerderijen, Huisjes, Schaduw, Oever, Vaart

Fryslansite ©Hendrik van Kampen