W‚ltersw‚ld zuid

W‚ltersw‚ld zuid

Hier een foto van het zuidelijke deel van W‚ltersw‚ld aan de Foarwei. Al in het begin van de 18e eeuw stonden hier enkele huizen. Na de Tweede Wereldoorlog is dit deel van het dorp gaan groeien. Rond de kruising van de Foarwei met de Tsjerkeloane is komvorming ontstaan. Het noordelijke deel van het dorp heet het karakter van een streekdorp behouden.

Keywords: Dokkumer, W‚lden, Dantumadeel, W‚ltersw‚ld, Wouterswoude, Zuid

Fryslansite ©Hendrik van Kampen