W‚ltersw‚ld noord

De oorspronkelijke dorpen op de zandrug van de Dokkumer W‚lden zijn net als andere ontginningsdorpen van het zand waarschijnlijk ook een keer verplaatst. Rinsumageest uiterst west en Driezum uiterst oost op de rug, liggen nog op de plaats waar ze zijn ontstaan. De zandkop onder die dorpen is smal en ligt tegen het kleilandschap aan, de oorsprong van de ontginningen. W‚ltersw‚ld is een interessant geval. Het dorp lijkt halverwege te zijn blijven steken in de verplaatsing. Aan de Achterwei, in het noordelijke deel, staat de 18e eeuwse kerk. Al op de Schotanuskaart van 1718 is te zien dat er aan de Foarwei, ťťn kilometer naar het zuiden, ook al huizen staan. Die situatie is tot na de Tweede Wereldoorlog zo blijven bestaan. Daarna is vooral het zuidelijke deel van het dorp flink gegroeid. Het noordelijke deel heeft het karakter van een streekdorp behouden. Beide delen zitten echter nog niet aan elkaar, nog steeds is er tussen W‚ltersw‚ld noord en W‚ltersw‚ld zuid een brede landelijke zone met enkele boerenbedrijven.


Keywords: W‚ltersw‚ld, Wouterswoude, Dantumadeel, Hervormde, Kerk, Toren, Noord, Zonlicht, Donkere, Lucht

W‚ltersw‚ld noord

Fryslansite ©Hendrik van Kampen