Halepaden

Overal in het landschap ten zuiden van de grote oost-west zandrug van de Dokkumer W‚lden, lagen kleine zandkoppen, de Halen. De meest waarschijnlijke betekenis van het woord "Hale" zal zoiets als "heuvel" zijn geweest. Hier woonden vooral kleine boeren en arbeiders. Om vanuit hun woninkjes bij de scholen, kerken en winkels aan de Foarwei te kunnen komen liepen ze dwars over de landerijen. Tot aan de ruilverkaveling in 1963 bestond dit recht van overpad in Frysl‚n. Op de routes langs de Halen ontstonden paden met vele zijpaadjes. Enkele delen zijn daarvan nog over of ze zijn hersteld als fietspad en wandelroute.


Keywords: Dantumadeel, Halepaden, Dokkumer, W‚lden, Recht, Overpad, Kleinschalig, Toerisme, Infrastructuur, Fietsen, Wandelen

Halepaden Dokkumer W‚lden

Fryslansite ©Hendrik van Kampen