Wadlopen bij Peazens

Wadlopen

Over de bodem vanWaddenzee kan bij laagwater gewandeld worden. Dit kan alleen onder begeleiding van ervaren Wadgidsen met een vergunning. (zie: wadgids.nl en wadgidsenweb.nl). Er zijn behoorlijk wat mogelijkheden, van lichte wadzerftochten tot speciale tochten voor getrainde groepen. Sommige routes zijn zeer druk in het hoofdseizoen, van de beleving van ruimte en stilte kan dan weinig sprake meer zijn. Omdat wadlopen plaatsvindt rond laagwater is er kans op verstoring van de natuur, vooral bij grote groepen mensen. De vogels die voedel zoeken op het Wad doen dit bij Laagwater.

Keywords: Waddenzee, Wadlopen, Gids, Gevaar, Variatie, Beleving, Stilte, Ruimte, Avontuur, Conditie, Training

Fryslansite ©Hendrik van Kampen