Vogeleiland Griend

Vogeleiland Griend

Centraal in de Westelijke Waddenzee ligt het eilandje Griend. Ooit was het een groot bewoond eiland met een nederzetting en een kloosterschool. Tijdens de Sint-Luciavloed van 1287 werd een groot deel van het eiland weggespoeld. Tegenwoordig is het eiland onbewoond, er staat alleen een vogelwachterspost. Op het eiland wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. Griend is door zijn positie midden in de Waddenzee belangrijk als broed en rustgebied voor vogels. Het eiland is gesloten voor publiek, de natuur heeft hier voorrang boven alles. Op Google Maps kan je virtueel over het eiland lopen.

Keywords: Waddenzee, Griend, Natuurmonumenten, Reservaat, Rust, Hoogwatervluchtplaats, Wadvogels, Stern, Broeden, Onderzoek

Fryslansite ©Hendrik van Kampen