Regenbui boven de Waddenkust

Bui boven de Waddenkust

3 september 2015: Regenbuien trekken over het Wad terwijl op het slik langs de kust grote groepen steltopers foerageren.

Keywords: Culumonimbus, Virga, Regenwolk, Regenbui, Regen, Blauw, Waddenzee

Fryslansite ©Hendrik van Kampen