Droogvallende zandplaat in het Kikkertgat

Droogvallende zandplaat in het Kikkertgat

Een zandplaat in de vaargeul naar Ameland, het Kikkertgat. Door de stroming van de geul kunnen hier alleen grotere zandkorrels bezinken. De komberging achter de vaargeul is aan het opslibben. Door de verminderde stroming vervlakt de bodem van de geul. De plaat was een punt aan de oostkant van de Piet Scheveplaat. Door het ontstaan van een vloedschaar is hij afgesneden van de Piet Scheveplaat. De plaat ligt nu in de vaargeul wat het probleem versterkt. Om de geul bevaarbaar te houden moet hij voortdurend worden uitgebaggerd. De Waddenzee is een natuurlijk dynamisch systeem, geulen en platen komen, verdwijnen en verplaatsen zich. Ingrijpen op deze processen verstoord het evenwicht en zal waarschijnlijk het dichtslibben alleen maar versnellen.

Keywords: Waddenzee, Vaargeul, Ameland, Kikkertgat, Zandplaat, Wadplaat, Vloedschaar, Droogvallen, Getij, Structuur

Fryslansite ©Hendrik van Kampen