Foeragerende vogels op een glinsterend Wad

Foeragerende vogels op het Wad

De Waddenzee ligt op een zeer geleidelijk hellende zandvlakte die tijdens de opwarming na de laatste ijstijd, door zeespiegelstijging is ondergelopen. Op enige kilometers voor de kust is een onderbroken strandwal ontstaan, de Waddeneilanden. Het water achter de beschermende eilanden is rustig, er wordt veel sediment afgezet waarin zich een rijk bodemleven heeft ontwikkeld. Twee keer per dag gaat het getij de Waddenzee in en uit. De eb- en vloedstromen hebben een stelsel van zeegaten, geulen en prielen in de bodem uitgeslepen. Platen vallen droog, in de geulen blijft water staan.

Keywords: Waddenzee, Laagwater, Droogvallen, Zandplaten, Wadplaten, Geulen, Tegenlicht, Vogels, Foerageren, Glinstering

Fryslansite ©Hendrik van Kampen