Prielen komen samen en vormen een geultje

Prielen komen samen

Veel prielen uit de omgeving komen samen en vormen een steeds bredere stroom. Op een gegeven moment kan de stroom zo breed en diep worden dat er water in blijft staan. De priel is dan een geul geworden. Dit soort gebieden met veel prielen vind je vooral op een slikkige bodem. Er zijn ook andere prielen, die aan de rand van een grote geul liggen en direct in de geul uitkomen. Die vorm zie je ook aan de randen van zandige wadplaten zoals op de foto van de Piet Scheveplaat.

Keywords: Waddenzee, Slik, Prielen, Samenkomen, Meanderen, Overzicht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen