Kleine prielen op het Wad

Prielen op het Wad

Hier zie je het vervolg op de foto "Beginnende priel met Kiezelwieren". De prielen zijn groter geworden en meanderen over de wadbodem. Het stromende water wil in principe rechtdoor. In de buitenbocht wordt daarom grond weggespoeld, in de binnenbocht wordt grond afgezet. Veel bodemdieren worden uitgepoeld en liggen op de bodem van de priel.

Keywords: Waddenzee, Getij, Stroming, Priel, Geul, Meander, Slingeren, Bodemleven, Schelpdieren, Kiezelwieren

Fryslansite ©Hendrik van Kampen