Geultje met prielen

Geultje met prielen

Een stroompje heeft zich diep in de slikkige bodem uitgeslepen. Het valt bij laagwater niet meer droog en is een geultje geworden. De stroming is sterk, slibdeeltjes worden weggespoeld, grotere zandkorrels blijven liggen. De bodem van het geultje wordt zandiger. Aan de zijkant stroomt een kleine priel direct in de geul. Hier is mooi te zien dat de oever in de buitenbochten steil en afgebrokkeld is en in de binnenbochten vlak. Geulen liggen niet vast, ze verplaatsten, er ontstaan nieuwe en oude verdwijnen. Geulen beļnvloeden elkaar omdat ze water van elkaar kunnen afsnoepen.

Keywords: Waddenzee, Kleine, Geul, Stroomibbels, Oever, Priel, Diep, Water, Stroming, Erosie, Meanderen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen