Ebstroom vanaf een zandzandbank

Ebstroom vanaf een zandbank

Water stroomt bij eb over een drempel aan het oppervlak van een zandbank. We zien een gelaagde structuur van de Wadbodem. De bodemlagen zijn door sedimentatie jaar na jaar opgebouwd, maar door bodemleven wordt de grond omgewoeld. Soms zijn de lagen toch zichtbaar. Er is nog geen sprake van een priel maar die kan wel uit deze situatie ontstaan. Meanderende geulen en prielen op het Wad ontstaan, verdwijnen en verplaatsen zicht voortdurend. De oorspronkelijke horizontale lagen kunnen daardoor plaatselijk veranderen in een kriskras op elkaar staande gelaagdheid.

Keywords: Zandplaat, Waddenzee, Eb, Ebstroom, Kentering, Water, Stromen, Ribbels, Schelpen, Lagen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen