Interieur kerk Waaksens

Kerkinterieur Waaksens

Het sobere interieur van de kerk van Waaksens met de preekstoel uit 1651. De Protestantse Gemeente van de dorpen Waaksens en Lollum heeft de kerkgebouwen ondergebracht in een stichting en huren daar een kerk voor het houden van de eredienst. Per jaar vinden 40 diensten plaats in de kerk van Lollum en 8 in de kerk van Waaksens. In Waaksens wordt elke week de kachel aangezet om het gebouw tegen verval te beschermen.

Keywords: Waaksens, Kerk, Autenthiek, Interieur, Preekstoel, 1651

Fryslansite ©Hendrik van Kampen