PijlNaar de thumbnails

Het water stroomde naar Zee via beken, rivieren, en kreken en prielen in de kwelder

Natuurlijke afwatering

Voordat er zeedijken waren stroomde het water vanaf de hoge zandgrond via beken en rivieren naar Zee. Kwelders hadden een eigen afwatering in de vorm van een gecompliceerd stelsel van kronkelende kreken en prielen. Het water kon het landschap vrij in- en uitstromen. Mensen woonden op terpen om het bij stormvloed droog te houden. Trekvissen zoals Zalm, Zeeforel, Aal en Driedoornige Stekelbaars konden vrij in en uit zwemmen via zachte natuurlijke overgangen van zout naar zoet.

Keywords: Kreek, Geul, Slenk, Kwelder, Afwateren, Zwaartekracht, Zee, Stromen, Vrij, Open, Trekvissen, Aal, Terpen, IJzertijd, Vroege Middeleeuwen

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen