Voorde in het Andersche Diep

Voorde in het Andersche Diep

Een voorde is een doorwaadbare plaats in een rivier of beek. Het is de gangbare vorm van een oversteekplaats voordat bruggen de norm werden. Een voorde ligt meestal in een wat hoger, zandig deel van het beekdal waar de bodem beter begaanbaar is. Vaak werden er stenen in de voorde gestort. Deze voorde ligt in een gebied waar veel archologische vondsten zijn gedaan, van de steentijd tot in de ijzertijd, speerpunten, krabbers, stenen bijlen enz. Tegenwoordig is een voorde een zeldzaamheid. Dat was vroeger anders. Veel Nederlandse plaatsen zijn bij een voorde ontstaan en ontlenen hun naam er aan: Papenvoort, Coevorden, Lichtenvoorde, Amersfoort, Vorden en Sānfurd (Frl).

Keywords: Andersche, Diep, Voorde, Doorwaadbare, Plaats, Beek, Beekdal, Meander

Fryslansite ©Hendrik van Kampen