Vlieland, uitzicht over de Waddenzee vanaf het Zwarte Lid

Uitzicht over de Waddenzee

Het Zwarte Lid maakt deel uit van de secundair verstoven duinen van oost en midden Vlieland. Secundair verstoven wil zeggen dat de duinen na hun ontstaan zijn blijven stuiven en zich zo over het eiland hebben verplaatst. In het gebied is tegenwoordig niet veel dynamiek meer. Het grootste gedeelte bestaat uit Grijze duinen die te maken hebben met vergrassing en veroudering door een verhoogde stikstofdepositie. De stikstof komt niet vanaf het eiland maar vanuit de omgeving. Een mogelijkheid zou zijn de duinen aan de zeereep weer te laten stuiven, veel ruimte is hier niet voor op Vlieland. Met begrazing en plaggen probeert men het verouderingsproces tegen te gaan. Vanaf het Zwarte Lid heb je een spectaculair uitzicht over de Waddenzee.

Keywords: Vlieland, Zwarte, Lid, Secundair, Verstuiven, Grijze, Duinen, Vergrassing, Stikstof, Uitzicht, Waddenzee

Fryslansite ©Hendrik van Kampen