Het bos op het Vuurboetsduin

Bos op het Vuurboetsduin

Op het 45 meter hoge Vuurboetsduin groeit een bos met merkwaardige verspreid staande Grove Dennen en Zeedennen. Op een foto geeft het bos een fijn grafisch effect. De Zeeennen zijn ooit aangeplant om het duin op zijn plaats te houden. Omdat het eiland tegenwoordig vrijwel geheel onder de Natura 2000 doelstellingen valt, zal een groot aantal van de Dennen worden gekapt en worden vervangen door een beplanting met meer openheid en regionale soorten.

Keywords: Vuurboetsduin, Bos, Zeeden, Pinus pinaster, Exoot

Fryslansite ©Hendrik van Kampen