Vlieland, stuifduin op de Vliehors

Stuifduin op de Vliehors

Een beeld van de huidige Vliehors, een vrijwel kale vlakte waar lage stuifduintjes het beeld bepalen. Helemaal leeg is de Vliehors niet. Er liggen ook nog enkele duineilanden in het midden. Dat was vroeger anders, op de zandplaat lagen duinen, het dorp Westeynde, dijken en een soort polder met agrarische landerijen(?). Op een kaart uit 1722 valt dat op te maken. Het dorp is dan al voor tweederde verdwenen, één rijtje huizen ligt nog dicht tegen het strand. In 1736 zijn de laatste huizen in zee verdwenen. In de loop der eeuwen is de Vliehors een paar kilometer naar het zuiden gezakt. Het hele eiland Vlieland is in die periode als het ware gekantelt en smaller geworden.

Keywords: Vliehors, Zandbank, Stuifzand, Stuifduintjes, Leeg, Open, Vlak

Fryslansite ©Hendrik van Kampen