Vlieland, tower op de Vliehors Range

Waarnemingstoren op de Vliehors

De waarnemingstoren op de Vliehors (Vliehors Range). Op deze foto staat de toren nog op de oude plaats. Hij is een keer tijdens een oefening beschoten en geraakt. Daarna is de toren verplaatst naar een veiliger plekje tussen twee oogduincomplexen in.

Keywords: Verkeerstoren, Waarnemingstoren, Tower, Vliehors, Range, Oefenterrein, Defensie, Luchtmacht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen