Vlieland, Vianens vallei of Vallei van Vianigh

Vianens vallei

De Vianens Vallei is een laag gebied aan de Wadkant, de vallei ligt halverwege het duingebied van Vlieland, aan de westkant van het Pad van Twintig. Op een oude kaart uit 1795 (te zien in museum Tromp's Huys) wordt het gebied aangegeven met Vianigh. Zuid-Hollandse dijkwerkers die in 1854 werkten aan de aanleg van sterkdammen op het eiland zouden de naam hebben verbogen naar Vianen. Vianigh is mogelijk de naam van een eilander naar wie het gebied is vernoemd. Om de vegetatie in de Vianens Vallei te onderhouden worden grazers ingezet.

Keywords: Vlieland, Vianens, Vallei, Vianigh, Bgrazing, Beheer, Stikstofdepositie, Verruiging, Vergrassing, Berk, Zeewind, Aangevreten

Fryslansite ©Hendrik van Kampen